Son xəbərlər
24 MAY
23 MAY
QHT XƏBƏR

Vətəndaş Cəmiyyətinin Regionlarda İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin layihəsi yekunlaşıb

<b>Vətəndaş Cəmiyyətinin Regionlarda İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin layihəsi yekunlaşıb</b>


“Vətəndaş Cəmiyyətinin Regionlarda İnkişafına Dəstək İctimai Birliyinin” İctimai Birliyi (İB) Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökumәt Tәşkilatlarına Dövlәt Dәstәyi Şurasının maliyyә yardımı ilә "Aqroturizmin və Ekoturizmin inkişaf imkanlarının qiymətləndirilməsi və təlimlərin keçirilməsi" adlı layihәnin icrasını uğurla başa çatdırıb. Layihә 2018-ci il aprel ayının 15-dən etibarәn hәyata keçirilib vә 4 ay müddәtindә davam edib.

Aqroturizm kәnd turizm tәrifinә uyğun bir şәkildә şәhәr insanının axtardığı dincliyi çöl bir mühitdә mәnalı vә orijinal bir şәkildә tapmasını hәdәflәyәn turizm növüdür. Mәdәni fәrqliliklәrin vә yerli mәdәniyyәtin qorunmasına böyük әhәmiyyәt verәn әkinçilik turizmi anlayışı, hәm şәhәrlilәrә tәbiәtlә dost, fәrqli insanları vә mәdәniyyәtlәri tanıyan bir tәtil tәqdim etmәyi, hәm dә xidmәtin verildiyi bölgәdәki xalqa maddi gәlir tәmin etmәyi hәdәflәyir.